Thông tin truyện

Vì cuộc đời là những luống rau
Tác giả: Đang Cập Nhật
Thể loại: Cuộc Sống , Truyện Voz
Từ Khóa: Truyện Bựa
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 1675

Vì cuộc đời là những luống rau

Chào các anh các chị,các cô các chú,vú nhỏ vú to,khoai môn khoai sọ,chào từ các cháu nhi đồng lông lún phún đến các cụ già rồi vẫn hứng thú mà đi đú cạo lông,em xin tự giới thiệu,em là Tiến,các bác cứ gọi tắt em là T,Tờ hay Tê thì cũng kệ cm các bác ,năm nay em 20 cái xuân xanh mà đêm vẫn thức năm canh sóc l....à nhầm,để khóc vì FA các bác ạ,nhiều lúc vắt tay lên trán mà suy nghĩ thì cái số của m bao nhiêu gái nó tập trung hết về 19 năm đầu đời rồi hay sao ấy,để đến bây giờ cuộc đời em nó bạc bẽo như này,tán đâu xịt đấy,thế nó mới nhục

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 01 04/06/2016
2 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 02 04/06/2016
3 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 03 04/06/2016
4 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 04 04/06/2016
5 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 05 04/06/2016
6 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 06 04/06/2016
7 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 07 04/06/2016
8 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 08 04/06/2016
9 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 09 04/06/2016
10 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 10 04/06/2016
11 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 11 04/06/2016
12 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 12 04/06/2016
13 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 13 04/06/2016
14 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 14 04/06/2016
15 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 15 04/06/2016
16 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 16 04/06/2016
17 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 17 04/06/2016
18 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 18 04/06/2016
19 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 19 04/06/2016
20 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 20 04/06/2016
21 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 21 04/06/2016
22 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 22 04/06/2016
23 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 23 04/06/2016
24 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 24 04/06/2016
25 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 25 04/06/2016
26 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 26 04/06/2016
27 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 27 04/06/2016
28 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 28 04/06/2016
29 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 29 04/06/2016
30 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 30 04/06/2016
31 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 31 04/06/2016
32 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 32 04/06/2016
33 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 33 04/06/2016
34 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 34 04/06/2016
35 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 35 04/06/2016
36 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 36 04/06/2016
37 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 37 04/06/2016
38 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 38 04/06/2016
39 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 39 04/06/2016
40 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 40 04/06/2016
41 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 41 04/06/2016
42 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 42 04/06/2016
43 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 43 04/06/2016
44 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 44 04/06/2016
45 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 45 04/06/2016
46 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 46 04/06/2016
47 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 47 04/06/2016
48 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 48 04/06/2016
49 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 49 04/06/2016
50 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 50 04/06/2016
51 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 51 04/06/2016
52 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 52 04/06/2016
53 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 53 04/06/2016
54 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 54 04/06/2016
55 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 55 04/06/2016
56 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 56 04/06/2016
57 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 57 04/06/2016
58 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 58 04/06/2016
59 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 59 04/06/2016
60 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 60 04/06/2016
61 Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau – Chương 61 04/06/2016
62 Chương 62 (Full) 04/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...