Thông tin truyện

Tình Mãi Xanh
Tác giả: Hoài Cổ
Thể loại: Ngoại Tình , Truyện 18+
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 3823

Tình Mãi Xanh

Chào các bạn,câu truyện tôi viết ra sau đây là câu truyện tôi kể về quãng đời tuổi trẻ tôi đã trải qua, nó là câu chuyện thật, tên nhân vật thì tôi thay hết để khỏi ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của ai.Truyện kể với tính chất tự sự giống như anh em đang ngồi cafe kể cho nhau nghe vậy thôi.Dân kỹ thuật lại văn kém lên câu cú khô khan,các bạn đọc rồi góp ý có gì tôi sẽ chỉnh sửa thêm.Cảm ơn các bạn TÌNH MÃI XANH

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1 21/09/2016
2 Chương 2 21/09/2016
3 Chương 3 21/09/2016
4 Chương 4 21/09/2016
5 Chương 5 21/09/2016
6 Chương 6 21/09/2016
7 Chương 7 21/09/2016
8 Chương 8 21/09/2016
9 Chương 9 21/09/2016
10 Chương 10 21/09/2016
11 Chương 11 21/09/2016
12 Chương 12 21/09/2016
13 Chương 13 21/09/2016
14 Chương 14 21/09/2016
15 Chương 15 21/09/2016
16 Chương 16 21/09/2016
17 Chương 17 21/09/2016
18 Chương 18 21/09/2016
19 Chương 19 21/09/2016
20 Chương 20 21/09/2016
21 Chương 21 21/09/2016
22 Chương 22 21/09/2016
23 Chương 23 21/09/2016
24 Chương 24 21/09/2016
25 Chương 25 21/09/2016
26 Chương 26 21/09/2016
27 Chương 27 21/09/2016
28 Chương 28 21/09/2016
29 Chương 29 21/09/2016
30 Chương 30 21/09/2016
31 Chương 31 21/09/2016
32 Chương 32 21/09/2016
33 Chương 33 21/09/2016
34 Chương 34 21/09/2016
35 Chương 35 21/09/2016
36 Chương 36 21/09/2016
37 Chương 37 21/09/2016
38 Chương 38 21/09/2016
39 Chương 39 21/09/2016
40 Chương 40 21/09/2016
41 Chương 41 21/09/2016
42 Chương 42 21/09/2016
43 Chương 43 21/09/2016
44 Chương 44 21/09/2016
45 Chương 45 21/09/2016
46 Chương 46 21/09/2016
47 Chương 47 21/09/2016
48 Chương 48 21/09/2016
49 Chương 49 21/09/2016
50 Chương 50 21/09/2016
51 Chương 51 21/09/2016
52 Chương 52 21/09/2016
53 Chương 53 21/09/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...