Thông tin truyện

Thiên Long Bát Bộ (dâm hiệp)
Tác giả: Kim Dung
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 61126

Thiên Long Bát Bộ (dâm hiệp)

Trong các truyện hắn đọc thì hắn thích nhất là truyện” Thiên long bát bộ” và trong tác phẩm này hắn lại thích nhất tên Đoàn Dự. Nhưng Hưng không thích cái kết thúc của câu chuyện này chút nào vì hắn bảo thằng Đoàn Dự có bao đứa con gái mà lại không sơ mú gì được mà chỉ có mỗi em Chỉ Nhược mà thôi.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1 19/06/2016
2 Chương 2 19/06/2016
3 Chương 3 19/06/2016
4 Chương 4 19/06/2016
5 Chương 5 19/06/2016
6 Chương 6 19/06/2016
7 Chương 7 19/06/2016
8 Chương 8 19/06/2016
9 Chương 9 19/06/2016
10 Chương 10 19/06/2016
11 Chương 11 19/06/2016
12 Chương 12 19/06/2016
13 Chương 13 19/06/2016
14 Chương 14 19/06/2016
15 Chương 15 19/06/2016
16 Chương 16 19/06/2016
17 Chương 17 19/06/2016
18 Chương 18 19/06/2016
19 Chương 19 19/06/2016
20 Chương 20 19/06/2016
21 Chương 21 19/06/2016
22 Chương 22 19/06/2016
23 Chương 23 20/06/2016
24 Chương 24 20/06/2016
25 Chương 25 20/06/2016
26 Chương 26 20/06/2016
27 Chương 27 20/06/2016
28 Chương 28 20/06/2016
29 Chương 29 20/06/2016
30 Chương 30 20/06/2016
31 Chương 31 20/06/2016
32 Chương 32 20/06/2016
33 Chương 33 20/06/2016
34 Chương 34 20/06/2016
35 Chương 35 20/06/2016
36 Chương 36 20/06/2016
37 Chương 37 20/06/2016
38 Chương 38 20/06/2016
39 Chương 39 20/06/2016
40 Chương 40 20/06/2016
41 Chương 41 20/06/2016
42 Chương 42 20/06/2016
43 Chương 43 20/06/2016
44 Chương 44 20/06/2016
45 Chương 45 20/06/2016
46 Chương 46 20/06/2016
47 Chương 47 20/06/2016
48 Chương 48 20/06/2016
49 Chương 49 20/06/2016
50 Chương 50 20/06/2016
51 Chương 51 20/06/2016
52 Chương 52 20/06/2016
53 Chương 53 20/06/2016
54 Chương 54 20/06/2016
55 Chương 55 20/06/2016
56 Chương 56 20/06/2016
57 Chương 57 20/06/2016
58 Chương 58 20/06/2016
59 Ngoại truyện 1 20/06/2016
60 Ngoại truyện 2 20/06/2016
61 Ngoại truyện 3 20/06/2016
62 Ngoại truyện 4 20/06/2016
63 Ngoại truyện 5 20/06/2016
64 Ngoại truyện 6 20/06/2016
65 Ngoại truyện 7 20/06/2016
66 Ngoại truyện 8 20/06/2016
67 Ngoại truyện 9 20/06/2016
68 Ngoại truyện 10 20/06/2016
69 Ngoại truyện 11 20/06/2016
70 Ngoại truyện 12 20/06/2016
71 Ngoại truyện 13 20/06/2016
72 Ngoại truyện 14 20/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...