Thông tin truyện

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai
Tác giả:
Thể loại: Tình Yêu , Truyện Voz
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 3319

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

LƯU Ý: KHI MỌI NGƯỜI ĐỌC CÂU CHUYỆN Ở DƯỚI, NGHĨ ĐƠN GIẢN LÀ 1 CÂU TRUYỆN, ĐƯỢC AI ĐÓ NGHĨ RA, KỂ LẠI, ĐỪNG QUÁ LĂN TĂN, NẾU ĐỌC, HIỂU, TỐT BỤNG. THÌ CHO LỜI KHUYÊN, GÓP Ý, MÌNH HIỂU LÀ NÓ KHÓ TIN, VÀ VÌ VẬY, NÊN ĐỪNG TIN, NGHĨ ĐƠN GIẢN LÀ MÙA HÈ, CÓ THỨ ĐỌC GIẢI TRÍ, ĐƠN GIẢN VẬY THÔI. CÁC BẠN ĐỪNG HỎI MÌNH, LÀ THẬT HAY GIẢ, VÌ MÌNH NÓI, CÁC BẠN SẼ KO TIN, NÊN KO TIN, THÌ KO TIN, ĐỌC CHO VUI THÔI. OKIE??

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1 – Mở đầu 01/09/2016
2 Chương 2 01/09/2016
3 Chương 3 01/09/2016
4 Chương 4 01/09/2016
5 Chương 5 01/09/2016
6 Chương 6 01/09/2016
7 Chương 7 01/09/2016
8 Chương 8 01/09/2016
9 Chương 9 01/09/2016
10 Chương 10 01/09/2016
11 Chương 11 01/09/2016
12 Chương 12 01/09/2016
13 Chương 13 01/09/2016
14 Chương 14 01/09/2016
15 Chương 15 01/09/2016
16 Chương 16 01/09/2016
17 Chương 17 01/09/2016
18 Chương 18 01/09/2016
19 Chương 19 01/09/2016
20 Chương 20 01/09/2016
21 Chương 21 01/09/2016
22 Chương 22 01/09/2016
23 Chương 23 02/09/2016
24 Chương 24 02/09/2016
25 Chương 25 02/09/2016
26 Chương 26 02/09/2016
27 Chương 27 02/09/2016
28 Chương 28 02/09/2016
29 Chương 29 02/09/2016
30 Chương 30 02/09/2016
31 Chương 31 02/09/2016
32 Chương 32 02/09/2016
33 Chương 33 02/09/2016
34 Chương 34 02/09/2016
35 Chương 35 02/09/2016
36 Chương 36 02/09/2016
37 Chương 37 02/09/2016
38 Chương 38 02/09/2016
39 Chương 39 02/09/2016
40 Chương 40 02/09/2016
41 Chương 41 02/09/2016
42 Chương 42 – Ngày thứ 16 yêu nhau 02/09/2016
43 Chương 43 – Ngày thứ 17 yêu nhau 02/09/2016
44 Chương 44 – Ngày thứ 18 yêu nhau 02/09/2016
45 Chương 45 – Ngày thứ 19 yêu nhau 02/09/2016
46 Chương 46 – Ngày thứ 20 yêu nhau 02/09/2016
47 Chương 47 – Ngày thứ 21 yêu nhau 02/09/2016
48 Chương 48 – Ngày thứ 22 yêu nhau 02/09/2016
49 Chương 49 – Ngày thứ 23 yêu nhau 02/09/2016
50 Chương 50 – Ngày thứ 24 yêu nhau 02/09/2016
51 Chương 51 – Ngày thứ 25 yêu nhau 02/09/2016
52 Chương 52 – Ngày thứ 26 yêu nhau 02/09/2016
53 Chương 53 – Ngày thứ 27 yêu nhau 02/09/2016
54 Chương 54 02/09/2016
55 Chương 55 – Ngày thứ 28 yêu nhau 02/09/2016
56 Chương 56 – Ngày thứ 29 yêu nhau 02/09/2016
57 Chương 57 – Ngày thứ 30 yêu nhau 02/09/2016
58 Chương 58 – Ngày thứ 31 yêu nhau 02/09/2016
59 Chương 59 – Ngày thứ 32 yêu nhau 02/09/2016
60 Chương 60 – Ngày thứ 33 yêu nhau 02/09/2016
61 Chương 61 – Ngày thứ 34 yêu nhau 02/09/2016
62 Chương 62 02/09/2016
63 Chương 63 – Ngày thứ 35 yêu nhau 02/09/2016
64 Chương 64 – Ngày thứ 36 yêu nhau 02/09/2016
65 Chương 65 – Ngày thứ 37 yêu nhau 02/09/2016
66 Chương 66 02/09/2016
67 Chương 67 – Ngày thứ 38 yêu nhau 02/09/2016
68 Chương 68 – Ngày thứ 39 yêu nhau 02/09/2016
69 Chương 69 02/09/2016
70 Chương 70 – Ngày thứ 40 yêu nhau 02/09/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...