Thông tin truyện

Phong Lưu Pháp Sư
Thể loại: Sắc Hiệp , Tiên Hiệp
Từ Khóa:
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 42353

Phong Lưu Pháp Sư

Chuyện kể về Long Nhất , vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khác truy sát, trong một sát na trước cái chết, lại được thiên lôi chuyển kiếp thành người khác, tại một thế giới hoàn toàn mới, liệu hắn sẽ sống ra sao ?

 

XUYÊN VIỆT CHI TIỀN TẤU

Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cát mù trời, những đám mây đen dường như bao phủ khắp thiên địa.

Bên ngoài một khu rừng nguyên thủy gần Vân Nam xuất hiện một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó không tự chủ được ngã lăn xuống đất.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 01 21/09/2016
2 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 02 21/09/2016
3 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 03 21/09/2016
4 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 04 21/09/2016
5 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 05 21/09/2016
6 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 06 21/09/2016
7 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 07 21/09/2016
8 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 08 21/09/2016
9 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 09 21/09/2016
10 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 10 21/09/2016
11 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 11 21/09/2016
12 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 12 21/09/2016
13 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 13 21/09/2016
14 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 14 21/09/2016
15 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 15 21/09/2016
16 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 16 21/09/2016
17 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 17 21/09/2016
18 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 18 21/09/2016
19 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 19 21/09/2016
20 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 20 21/09/2016
21 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 21 21/09/2016
22 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 22 21/09/2016
23 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 23 21/09/2016
24 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 24 21/09/2016
25 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 25 21/09/2016
26 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 26 21/09/2016
27 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 27 21/09/2016
28 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 28 21/09/2016
29 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 29 21/09/2016
30 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 30 21/09/2016
31 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 31 21/09/2016
32 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 32 21/09/2016
33 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 33 21/09/2016
34 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 34 21/09/2016
35 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 35 21/09/2016
36 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 36 21/09/2016
37 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 37 21/09/2016
38 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 38 21/09/2016
39 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 39 21/09/2016
40 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 40 21/09/2016
41 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 41 21/09/2016
42 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 42 21/09/2016
43 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 43 21/09/2016
44 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 44 21/09/2016
45 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 45 21/09/2016
46 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 46 21/09/2016
47 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 47 21/09/2016
48 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 48 21/09/2016
49 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 49 21/09/2016
50 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 50 21/09/2016
51 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 51 21/09/2016
52 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 52 21/09/2016
53 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 53 21/09/2016
54 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 54 21/09/2016
55 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 55 21/09/2016
56 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 56 21/09/2016
57 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 57 21/09/2016
58 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 58 21/09/2016
59 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 59 21/09/2016
60 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 60 21/09/2016
61 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 61 21/09/2016
62 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 62 21/09/2016
63 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 63 21/09/2016
64 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 64 21/09/2016
65 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 65 21/09/2016
66 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 66 21/09/2016
67 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 67 21/09/2016
68 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 68 21/09/2016
69 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 69 21/09/2016
70 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 70 21/09/2016
71 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 71 21/09/2016
72 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 72 21/09/2016
73 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 73 21/09/2016
74 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 74 21/09/2016
75 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 75 21/09/2016
76 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 76 21/09/2016
77 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 77 21/09/2016
78 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 78 21/09/2016
79 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 79 21/09/2016
80 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 80 21/09/2016
81 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 81 21/09/2016
82 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 82 21/09/2016
83 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 83 21/09/2016
84 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 84 21/09/2016
85 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 85 21/09/2016
86 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 86 21/09/2016
87 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 87 21/09/2016
88 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 88 21/09/2016
89 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 89 21/09/2016
90 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 90 21/09/2016
91 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 91 21/09/2016
92 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 92 21/09/2016
93 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 93 21/09/2016
94 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 94 21/09/2016
95 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 95 21/09/2016
96 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 96 21/09/2016
97 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 97 21/09/2016
98 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 98 21/09/2016
99 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 99 21/09/2016
100 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 100 21/09/2016
101 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 101 21/09/2016
102 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 102 21/09/2016
103 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 103 21/09/2016
104 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 104 21/09/2016
105 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 105 21/09/2016
106 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 106 21/09/2016
107 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 107 21/09/2016
108 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 108 21/09/2016
109 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 109 21/09/2016
110 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 110 21/09/2016
111 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 111 21/09/2016
112 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 112 21/09/2016
113 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 113 21/09/2016
114 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 114 21/09/2016
115 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 115 21/09/2016
116 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 116 21/09/2016
117 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 117 21/09/2016
118 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 118 21/09/2016
119 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 119 21/09/2016
120 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 120 21/09/2016
121 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 121 21/09/2016
122 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 122 21/09/2016
123 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 123 21/09/2016
124 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 124 21/09/2016
125 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 125 21/09/2016
126 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 126 21/09/2016
127 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 127 21/09/2016
128 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 128 21/09/2016
129 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 129 21/09/2016
130 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 130 21/09/2016
131 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 131 21/09/2016
132 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 132 21/09/2016
133 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 133 21/09/2016
134 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 134 21/09/2016
135 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 135 21/09/2016
136 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 136 21/09/2016
137 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 137 21/09/2016
138 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 138 21/09/2016
139 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 139 21/09/2016
140 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 140 21/09/2016
141 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 141 21/09/2016
142 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 142 21/09/2016
143 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 143 21/09/2016
144 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 144 21/09/2016
145 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 145 22/09/2016
146 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 146 22/09/2016
147 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 147 22/09/2016
148 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 148 22/09/2016
149 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 149 22/09/2016
150 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 150 22/09/2016
151 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 151 22/09/2016
152 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 152 22/09/2016
153 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 153 22/09/2016
154 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 154 22/09/2016
155 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 155 22/09/2016
156 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 156 22/09/2016
157 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 157 22/09/2016
158 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 158 22/09/2016
159 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 159 22/09/2016
160 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 160 22/09/2016
161 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 161 22/09/2016
162 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 162 22/09/2016
163 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 163 22/09/2016
164 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 164 22/09/2016
165 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 165 22/09/2016
166 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 166 22/09/2016
167 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 167 22/09/2016
168 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 168 22/09/2016
169 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 169 22/09/2016
170 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 170 22/09/2016
171 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 171 22/09/2016
172 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 172 22/09/2016
173 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 173 22/09/2016
174 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 174 22/09/2016
175 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 175 22/09/2016
176 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 176 22/09/2016
177 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 177 22/09/2016
178 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 178 22/09/2016
179 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 179 22/09/2016
180 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 180 22/09/2016
181 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 181 22/09/2016
182 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 182 22/09/2016
183 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 183 22/09/2016
184 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 184 22/09/2016
185 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 185 22/09/2016
186 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 186 22/09/2016
187 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 187 22/09/2016
188 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 188 22/09/2016
189 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 189 22/09/2016
190 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 190 22/09/2016
191 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 191 22/09/2016
192 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 192 22/09/2016
193 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 193 22/09/2016
194 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 194 22/09/2016
195 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 195 22/09/2016
196 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 196 22/09/2016
197 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 197 22/09/2016
198 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 198 22/09/2016
199 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 199 22/09/2016
200 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 200 22/09/2016
201 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 201 22/09/2016
202 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 202 22/09/2016
203 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 203 22/09/2016
204 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 204 22/09/2016
205 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 205 22/09/2016
206 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 206 22/09/2016
207 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 207 22/09/2016
208 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 208 22/09/2016
209 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 209 22/09/2016
210 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 210 22/09/2016
211 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 211 22/09/2016
212 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 212 22/09/2016
213 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 213 22/09/2016
214 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 214 22/09/2016
215 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 215 22/09/2016
216 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 216 22/09/2016
217 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 217 22/09/2016
218 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 218 22/09/2016
219 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 219 22/09/2016
220 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 220 22/09/2016
221 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 221 22/09/2016
222 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 222 22/09/2016
223 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 223 22/09/2016
224 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 224 22/09/2016
225 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 225 22/09/2016
226 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 226 22/09/2016
227 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 227 22/09/2016
228 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 228 22/09/2016
229 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 229 22/09/2016
230 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 230 22/09/2016
231 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 231 22/09/2016
232 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 232 22/09/2016
233 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 233 22/09/2016
234 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 234 22/09/2016
235 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 235 22/09/2016
236 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 236 22/09/2016
237 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 237 22/09/2016
238 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 238 22/09/2016
239 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 239 22/09/2016
240 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 240 22/09/2016
241 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 241 22/09/2016
242 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 242 22/09/2016
243 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 243 22/09/2016
244 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 244 22/09/2016
245 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 245 22/09/2016
246 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 246 22/09/2016
247 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 247 22/09/2016
248 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 248 22/09/2016
249 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 249 22/09/2016
250 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 250 22/09/2016
251 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 251 22/09/2016
252 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 252 22/09/2016
253 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 253 22/09/2016
254 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 254 22/09/2016
255 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 255 22/09/2016
256 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 256 22/09/2016
257 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 257 22/09/2016
258 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 258 22/09/2016
259 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 259 22/09/2016
260 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 260 22/09/2016
261 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 261 22/09/2016
262 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 262 22/09/2016
263 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 263 22/09/2016
264 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 264 22/09/2016
265 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 265 22/09/2016
266 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 266 22/09/2016
267 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 267 22/09/2016
268 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 268 22/09/2016
269 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 269 22/09/2016
270 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 270 22/09/2016
271 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 271 22/09/2016
272 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 272 22/09/2016
273 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 273 22/09/2016
274 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 274 22/09/2016
275 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 275 22/09/2016
276 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 276 22/09/2016
277 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 277 22/09/2016
278 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 278 22/09/2016
279 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 279 22/09/2016
280 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 280 22/09/2016
281 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 281 22/09/2016
282 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 282 22/09/2016
283 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 283 22/09/2016
284 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 284 22/09/2016
285 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 285 22/09/2016
286 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 286 22/09/2016
287 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 287 22/09/2016
288 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 288 22/09/2016
289 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 289 22/09/2016
290 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 290 22/09/2016
291 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 291 22/09/2016
292 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 292 22/09/2016
293 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 293 22/09/2016
294 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 294 22/09/2016
295 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 295 22/09/2016
296 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 296 22/09/2016
297 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 297 22/09/2016
298 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 298 22/09/2016
299 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 299 22/09/2016
300 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 300 22/09/2016
301 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 301 22/09/2016
302 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 302 22/09/2016
303 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 303 22/09/2016
304 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 304 22/09/2016
305 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 305 22/09/2016
306 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 306 22/09/2016
307 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 307 22/09/2016
308 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 308 22/09/2016
309 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 309 22/09/2016
310 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 310 22/09/2016
311 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 311 22/09/2016
312 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 312 22/09/2016
313 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 313 22/09/2016
314 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 314 22/09/2016
315 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 315 22/09/2016
316 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 316 22/09/2016
317 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 317 22/09/2016
318 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 318 22/09/2016
319 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 319 22/09/2016
320 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 320 22/09/2016
321 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 321 22/09/2016
322 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 322 22/09/2016
323 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 323 22/09/2016
324 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 324 22/09/2016
325 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 325 22/09/2016
326 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 326 22/09/2016
327 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 327 22/09/2016
328 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 328 22/09/2016
329 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 329 22/09/2016
330 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 330 22/09/2016
331 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 331 22/09/2016
332 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 332 22/09/2016
333 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 333 22/09/2016
334 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 334 22/09/2016
335 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 335 22/09/2016
336 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 336 22/09/2016
337 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 337 22/09/2016
338 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 338 22/09/2016
339 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 339 22/09/2016
340 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 340 22/09/2016
341 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 341 22/09/2016
342 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 342 22/09/2016
343 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 343 22/09/2016
344 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 344 22/09/2016
345 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 345 22/09/2016
346 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 346 22/09/2016
347 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 347 22/09/2016
348 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 348 22/09/2016
349 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 349 22/09/2016
350 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 350 22/09/2016
351 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 351 22/09/2016
352 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 352 22/09/2016
353 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 353 22/09/2016
354 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 354 22/09/2016
355 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 355 22/09/2016
356 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 356 22/09/2016
357 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 357 22/09/2016
358 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 358 22/09/2016
359 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 359 22/09/2016
360 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 360 22/09/2016
361 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 361 22/09/2016
362 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 362 22/09/2016
363 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 363 22/09/2016
364 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 364 22/09/2016
365 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 365 22/09/2016
366 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 366 22/09/2016
367 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 367 22/09/2016
368 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 368 22/09/2016
369 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 369 22/09/2016
370 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 370 22/09/2016
371 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 371 22/09/2016
372 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 372 22/09/2016
373 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 373 22/09/2016
374 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 374 22/09/2016
375 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 375 22/09/2016
376 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 376 22/09/2016
377 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 377 22/09/2016
378 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 378 22/09/2016
379 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 379 22/09/2016
380 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 380 22/09/2016
381 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 381 22/09/2016
382 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 382 22/09/2016
383 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 383 22/09/2016
384 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 384 22/09/2016
385 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 385 22/09/2016
386 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 386 22/09/2016
387 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 387 22/09/2016
388 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 388 22/09/2016
389 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 389 22/09/2016
390 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 390 22/09/2016
391 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 391 22/09/2016
392 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 392 22/09/2016
393 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 393 22/09/2016
394 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 394 22/09/2016
395 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 395 22/09/2016
396 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 396 22/09/2016
397 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 397 22/09/2016
398 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 398 22/09/2016
399 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 399 22/09/2016
400 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 400 22/09/2016
401 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 401 22/09/2016
402 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 402 22/09/2016
403 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 403 22/09/2016
404 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 404 22/09/2016
405 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 405 22/09/2016
406 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 406 22/09/2016
407 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 407 22/09/2016
408 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 408 22/09/2016
409 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 409 22/09/2016
410 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 410 22/09/2016
411 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 411 22/09/2016
412 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 412 22/09/2016
413 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 413 22/09/2016
414 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 414 22/09/2016
415 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 415 22/09/2016
416 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 416 22/09/2016
417 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 417 22/09/2016
418 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 418 22/09/2016
419 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 419 22/09/2016
420 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 420 22/09/2016
421 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 421 22/09/2016
422 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 422 22/09/2016
423 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 423 22/09/2016
424 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 424 22/09/2016
425 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 425 22/09/2016
426 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 426 22/09/2016
427 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 427 22/09/2016
428 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 428 22/09/2016
429 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 429 22/09/2016
430 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 430 22/09/2016
431 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 431 22/09/2016
432 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 432 22/09/2016
433 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 433 22/09/2016
434 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 434 22/09/2016
435 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 435 22/09/2016
436 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 436 22/09/2016
437 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 437 22/09/2016
438 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 438 22/09/2016
439 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 439 22/09/2016
440 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 440 22/09/2016
441 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 441 22/09/2016
442 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 442 22/09/2016
443 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 443 22/09/2016
444 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 444 22/09/2016
445 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 445 22/09/2016
446 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 446 22/09/2016
447 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 447 22/09/2016
448 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 448 22/09/2016
449 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 449 22/09/2016
450 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 450 22/09/2016
451 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 451 22/09/2016
452 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 452 22/09/2016
453 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 453 22/09/2016
454 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 454 22/09/2016
455 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 455 22/09/2016
456 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 456 22/09/2016
457 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 457 22/09/2016
458 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 458 22/09/2016
459 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 459 22/09/2016
460 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 460 22/09/2016
461 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 461 22/09/2016
462 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 462 22/09/2016
463 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 463 22/09/2016
464 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 464 22/09/2016
465 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 465 22/09/2016
466 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 466 22/09/2016
467 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 467 22/09/2016
468 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 468 22/09/2016
469 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 469 23/09/2016
470 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 470 23/09/2016
471 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 471 23/09/2016
472 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 472 23/09/2016
473 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 473 23/09/2016
474 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 474 23/09/2016
475 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 475 23/09/2016
476 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 476 23/09/2016
477 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 477 23/09/2016
478 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 478 23/09/2016
479 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 479 23/09/2016
480 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 480 23/09/2016
481 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 481 23/09/2016
482 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 482 23/09/2016
483 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 483 23/09/2016
484 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 484 23/09/2016
485 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 485 23/09/2016
486 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 486 23/09/2016
487 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 487 23/09/2016
488 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 488 23/09/2016
489 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 489 23/09/2016
490 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 490 23/09/2016
491 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 491 23/09/2016
492 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 492 23/09/2016
493 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 493 23/09/2016
494 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 494 23/09/2016
495 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 495 23/09/2016
496 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 496 23/09/2016
497 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 497 23/09/2016
498 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 498 23/09/2016
499 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 499 23/09/2016
500 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 500 23/09/2016
501 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 501 23/09/2016
502 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 502 23/09/2016
503 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 503 23/09/2016
504 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 504 23/09/2016
505 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 505 23/09/2016
506 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 506 23/09/2016
507 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 507 23/09/2016
508 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 508 23/09/2016
509 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 509 23/09/2016
510 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 510 23/09/2016
511 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 511 23/09/2016
512 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 512 23/09/2016
513 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 513 23/09/2016
514 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 514 23/09/2016
515 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 515 23/09/2016
516 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 516 23/09/2016
517 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 517 23/09/2016
518 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 518 23/09/2016
519 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 519 23/09/2016
520 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 520 23/09/2016
521 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 521 23/09/2016
522 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 522 23/09/2016
523 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 523 23/09/2016
524 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 524 23/09/2016
525 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 525 23/09/2016
526 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 526 23/09/2016
527 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 527 23/09/2016
528 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 528 23/09/2016
529 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 529 23/09/2016
530 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 530 23/09/2016
531 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 531 23/09/2016
532 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 532 23/09/2016
533 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 533 23/09/2016
534 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 534 23/09/2016
535 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 535 23/09/2016
536 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 536 23/09/2016
537 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 537 23/09/2016
538 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 538 23/09/2016
539 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 539 23/09/2016
540 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 540 23/09/2016
541 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 541 23/09/2016
542 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 542 23/09/2016
543 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 543 23/09/2016
544 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 544 23/09/2016
545 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 545 23/09/2016
546 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 546 23/09/2016
547 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 547 23/09/2016
548 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 548 23/09/2016
549 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 549 23/09/2016
550 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 550 23/09/2016
551 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 551 23/09/2016
552 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 552 23/09/2016
553 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 553 23/09/2016
554 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 554 23/09/2016
555 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 555 23/09/2016
556 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 556 23/09/2016
557 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 557 23/09/2016
558 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 558 23/09/2016
559 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 559 23/09/2016
560 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 560 23/09/2016
561 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 561 23/09/2016
562 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 562 23/09/2016
563 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 563 23/09/2016
564 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 564 23/09/2016
565 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 565 23/09/2016
566 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 566 23/09/2016
567 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 567 23/09/2016
568 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 568 23/09/2016
569 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 569 23/09/2016
570 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 570 23/09/2016
571 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 571 23/09/2016
572 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 572 23/09/2016
573 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 573 23/09/2016
574 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 574 23/09/2016
575 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 575 23/09/2016
576 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 576 23/09/2016
577 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 577 23/09/2016
578 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 578 23/09/2016
579 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 579 23/09/2016
580 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 580 23/09/2016
581 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 581 23/09/2016
582 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 582 23/09/2016
583 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 583 23/09/2016
584 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 584 23/09/2016
585 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 585 23/09/2016
586 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 586 23/09/2016
587 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 587 23/09/2016
588 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 588 23/09/2016
589 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 589 23/09/2016
590 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 590 23/09/2016
591 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 591 23/09/2016
592 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 592 23/09/2016
593 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 593 23/09/2016
594 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 594 23/09/2016
595 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 595 23/09/2016
596 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 596 23/09/2016
597 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 597 23/09/2016
598 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 598 23/09/2016
599 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 599 23/09/2016
600 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 600 23/09/2016
601 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 601 23/09/2016
602 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 602 23/09/2016
603 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 603 23/09/2016
604 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 604 23/09/2016
605 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 605 23/09/2016
606 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 606 23/09/2016
607 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 607 23/09/2016
608 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 608 23/09/2016
609 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 609 23/09/2016
610 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 610 23/09/2016
611 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 611 23/09/2016
612 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 612 23/09/2016
613 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 613 23/09/2016
614 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 614 23/09/2016
615 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 615 23/09/2016
616 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 616 23/09/2016
617 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 617 23/09/2016
618 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 618 23/09/2016
619 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 619 23/09/2016
620 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 620 23/09/2016
621 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 621 23/09/2016
622 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 622 23/09/2016
623 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 623 23/09/2016
624 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 624 23/09/2016
625 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 625 23/09/2016
626 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 626 23/09/2016
627 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 627 23/09/2016
628 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 628 23/09/2016
629 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 629 23/09/2016
630 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 630 23/09/2016
631 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 631 23/09/2016
632 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 632 23/09/2016
633 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 633 23/09/2016
634 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 634 23/09/2016
635 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 635 23/09/2016
636 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 636 23/09/2016
637 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 637 23/09/2016
638 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 638 23/09/2016
639 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 639 23/09/2016
640 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 640 23/09/2016
641 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 641 23/09/2016
642 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 642 23/09/2016
643 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 643 23/09/2016
644 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 644 23/09/2016
645 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 645 23/09/2016
646 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 646 23/09/2016
647 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 647 23/09/2016
648 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 648 23/09/2016
649 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 649 23/09/2016
650 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 650 23/09/2016
651 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 651 23/09/2016
652 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 652 23/09/2016
653 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 653 23/09/2016
654 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 654 23/09/2016
655 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 655 23/09/2016
656 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 656 23/09/2016
657 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 657 23/09/2016
658 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 658 23/09/2016
659 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 659 23/09/2016
660 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 660 23/09/2016
661 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 661 23/09/2016
662 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 662 23/09/2016
663 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 663 23/09/2016
664 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 664 23/09/2016
665 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 665 23/09/2016
666 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 666 23/09/2016
667 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 667 23/09/2016
668 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 668 23/09/2016
669 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 669 23/09/2016
670 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 670 23/09/2016
671 Phong Lưu Pháp Sư – Chương 671 23/09/2016
672 Chương 672 23/09/2016
673 Chương 673 23/09/2016
674 Chương 674 23/09/2016
675 Chương 675 23/09/2016
676 Chương Cuối 23/09/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...