Thông tin truyện

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1: Đại dâm tặc thu tiểu dâm tặc 22/06/2016
2 Chương 2: Tiểu dâm tặc là nữ hài! 22/06/2016
3 Chương 3: Dâm tặc xuất sư 23/06/2016
4 Chương 4: Giang hồ, ta tới đây !! 23/06/2016
5 Chương 5: Cô nương, hữu lễ a! 23/06/2016
6 Chương 6: Ta là dâm tặc có trách nhiệm ! 23/06/2016
7 Chương 7: Lục tiểu thư đuổi theo !! 23/06/2016
8 Chương 8: Mỹ nữ cứu dâm tặc ! 23/06/2016
9 Chương 9: Ta tên là Tiểu Nguyệt 23/06/2016
10 Chương 10: Chạy trối chết 23/06/2016
11 Chương 11: Ta cùng ngươi đuổi theo ! 23/06/2016
12 Chương 12: Lạc đường ! 23/06/2016
13 Chương 13 + 14: Lạnh lùng hấp dẫn 23/06/2016
14 Chương 15 + 16: Cùng ở bên ta! 23/06/2016
15 Chương 17 + 18: Cứu Lục tiểu thư! 23/06/2016
16 Chương 19: Hỏa tinh đụng địa cầu! 23/06/2016
17 Chương 20 +21: Đừng chọc ta! 23/06/2016
18 Chương 22 +23: Canh nhân sâm sườn heo?! 23/06/2016
19 Chương 24: “Hái” Vân thất bại! 23/06/2016
20 Chương 25 + 26: Trả giá cho việc chọc ta! 23/06/2016
21 Chương 27 + 28: Nữ nhân xấu nhất thiên hạ 23/06/2016
22 Chương 29+30+31+32: Đệ đệ của bảo chủ 23/06/2016
23 Chương 33+34+35+36: Mỹ nhân hung hăng! 23/06/2016
24 Chương 37+38+39+40: Thử nghiệm sinh con 23/06/2016
25 Chương 41+42+43+44: Thiên Tiên nữ đại phu! 23/06/2016
26 Chương 45+46+47: Mất kiểm soát trong nhà trúc 23/06/2016
27 Chương 48+49+50+51: Diệp tiểu thư khủng bố! 23/06/2016
28 Chương 52+53+54+55: Thiên Hạ Bảo khiêu chiến Ma giáo! 23/06/2016
29 Chương 56+57+58+59: Tiểu ma nữ tới quấy rối! 23/06/2016
30 Chương 60+61+62+63: Ma nữ uy hiếp! 23/06/2016
31 Chương 64+65+66+67: Chinh phục yêu nữ ma giáo! 23/06/2016
32 Chương 68+69+70+71: Đi đón Tử Uyển lão bà về! 23/06/2016
33 Chương 72+73+74+75: Cùng Lâm Thanh Nghiên so chiêu 23/06/2016
34 Chương 76+77+78+79: Tình yêu của Lâm Thanh Nghiên! 23/06/2016
35 Chương 80+85: Tiểu dâm tặc nhị đại*! 23/06/2016
36 Chương 86: Danh Hoa Lục bị hủy! 23/06/2016
37 Chương 88 (Full) 23/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...