Thông tin truyện

Người con gái áo trắng trên bar
Tác giả:
Thể loại: Truyện Voz
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 1865

Người con gái áo trắng trên bar

Ông MC hôm nay khá là có duyên, rất biết moi móc cảm xúc của khách. Hoặc cũng có thể là không khí ngày cuối tuần khiến người ta buông thả, dễ bộc lộ cảm xúc hơn. Chỉ có nó với đám đệ vẫn ngồi đây đảo mắt hướn nhìn tất cả, cảnh giác. Với nó, cái chốn thiên đường này(hoặc cũng có thể là địa ngục), không phải là nơi giải trí, cũng chẳng phải đam mê. Nó là công việc Người con gái áo trắng trên bar Tác giả: kin_3689

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 01 13/06/2016
2 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 02 13/06/2016
3 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 03 13/06/2016
4 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 04 13/06/2016
5 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 05 13/06/2016
6 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 06 13/06/2016
7 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 07 13/06/2016
8 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 08 13/06/2016
9 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 09 13/06/2016
10 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 10 13/06/2016
11 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 11 13/06/2016
12 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 12 13/06/2016
13 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 13 13/06/2016
14 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 14 13/06/2016
15 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 15 13/06/2016
16 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 16 13/06/2016
17 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 17 13/06/2016
18 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 18 13/06/2016
19 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 19 13/06/2016
20 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 20 13/06/2016
21 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 21 13/06/2016
22 Người Con Gái Ao Trắng Trên Quán Bar – Chương 22 13/06/2016
23 Chương 23 (Full) 13/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...