Thông tin truyện

Ngự Nữ Tâm Kinh
Tác giả:
Thể loại: Sắc Hiệp , Đô Thị
Từ Khóa:
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 19466

Ngự Nữ Tâm Kinh

Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh là một truyện sắc hiệp mới được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện online, truyện thuộc thể loại truyện đô thị đầy màu sắc Không phải là một truyện quá lạ hay đặc sắc mà mà là truyện thu hút bạn đọc bằng chính lối kể truyện và tính cách nhân vật, cùng với những truyện Quan Thuật, Đỉnh Cấp Lưu Manh ,... thì đây cũng là truyện thu hút bạn đọc không kém. Đọc truyện để cảm nhận được những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, về yêu thương. Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1 28/08/2016
2 Chương 2 28/08/2016
3 Chương 3 28/08/2016
4 Chương 4 28/08/2016
5 Chương 5 28/08/2016
6 Chương 6 28/08/2016
7 Chương 7 28/08/2016
8 Chương 8 28/08/2016
9 Chương 9 28/08/2016
10 Chương 10 28/08/2016
11 Chương 11 28/08/2016
12 Chương 12 28/08/2016
13 Chương 13 28/08/2016
14 Chương 14 28/08/2016
15 Chương 15 28/08/2016
16 Chương 16 28/08/2016
17 Chương 17 28/08/2016
18 Chương 18 28/08/2016
19 Chương 19 28/08/2016
20 Chương 20 28/08/2016
21 Chương 21 28/08/2016
22 Chương 22 28/08/2016
23 Chương 23 28/08/2016
24 Chương 24 28/08/2016
25 Chương 25 28/08/2016
26 Chương 26 28/08/2016
27 Chương 27 28/08/2016
28 Chương 28 28/08/2016
29 Chương 29 28/08/2016
30 Chương 30 28/08/2016
31 Chương 31 28/08/2016
32 Chương 32 28/08/2016
33 Chương 33 28/08/2016
34 Chương 34 28/08/2016
35 Chương 35 28/08/2016
36 Chương 36 28/08/2016
37 Chương 37 28/08/2016
38 Chương 38 28/08/2016
39 Chương 39 28/08/2016
40 Chương 40 28/08/2016
41 Chương 41 28/08/2016
42 Chương 42 28/08/2016
43 Chương 43 28/08/2016
44 Chương 44 28/08/2016
45 Chương 45 28/08/2016
46 Chương 46 28/08/2016
47 Chương 47 28/08/2016
48 Chương 48 28/08/2016
49 Chương 49 28/08/2016
50 Chương 50 28/08/2016
51 Chương 51 28/08/2016
52 Chương 52 28/08/2016
53 Chương 53 28/08/2016
54 Chương 54 28/08/2016
55 Chương 55 28/08/2016
56 Chương 56 28/08/2016
57 Chương 57 28/08/2016
58 Chương 58 28/08/2016
59 Chương 59 28/08/2016
60 Chương 60 28/08/2016
61 Chương 61 28/08/2016
62 Chương 62 28/08/2016
63 Chương 63 28/08/2016
64 Chương 64 28/08/2016
65 Chương 65 28/08/2016
66 Chương 66 28/08/2016
67 Chương 67 28/08/2016
68 Chương 68 28/08/2016
69 Chương 69 28/08/2016
70 Chương 70 28/08/2016
71 Chương 71 28/08/2016
72 Chương 72 28/08/2016
73 Chương 73 28/08/2016
74 Chương 74 28/08/2016
75 Chương 75 28/08/2016
76 Chương 76 28/08/2016
77 Chương 77 28/08/2016
78 Chương 78 28/08/2016
79 Chương 79 28/08/2016
80 Chương 80 28/08/2016
81 Chương 81 28/08/2016
82 Chương 82 28/08/2016
83 Chương 83 28/08/2016
84 Chương 84 : Thích hiềm 28/08/2016
85 Chương 85: Nhìn xem 28/08/2016
86 Chương 86: Chi tiết 28/08/2016
87 Chương 87: Kinh nha 28/08/2016
88 Chương 88: Câu dẫn 28/08/2016
89 Chương 89: Long chồn 28/08/2016
90 Chương 90: Bề ngoài giống như 28/08/2016
91 Chương 91: Sáng tỏ 28/08/2016
92 Chương 92: Yêu Cơ 28/08/2016
93 Chương 93: Khách làng chơi 28/08/2016
94 Chương 94: Cứu thành 28/08/2016
95 Chương 95: Dâm nữ 28/08/2016
96 Chương 96: Chinh phục 28/08/2016
97 Chương 97: Vu sơn 28/08/2016
98 Chương 98: Mây mưa 28/08/2016
99 Chương 99: Lạc nhai 28/08/2016
100 Chương 100: Kỳ ngộ 28/08/2016
101 Chương 101: Yêu biến 28/08/2016
102 Chương 102: Cứu tràng 28/08/2016
103 Chương 103: Nguyên nhân cái chết 28/08/2016
104 Chương 104: Thân thế 28/08/2016
105 Chương 105: Phản thành (thượng) 28/08/2016
106 Chương 106: Phản thành (hạ) 28/08/2016
107 Chương 107: Viên đan dược 28/08/2016
108 Chương 108: Bí văn 28/08/2016
109 Chương 109: Ý dâm 28/08/2016
110 Chương 110: Ấn ký 28/08/2016
111 Chương 111: Dấu hiệu 28/08/2016
112 Chương 112: Luân lý 28/08/2016
113 Chương 113: Phái nữ ra uy 28/08/2016
114 Chương 114: Luân y 28/08/2016
115 Chương 115: Tên điên 28/08/2016
116 Chương 116: Bụi hoa 28/08/2016
117 Chương 117: Chú ngữ 28/08/2016
118 Chương 118: Tán tỉnh 28/08/2016
119 Chương 119: Song lôi 28/08/2016
120 Chương 120: Trò khôi hài 28/08/2016
121 Chương 121: Chào cảm ơn 28/08/2016
122 Chương 122: Cướp cô dâu 28/08/2016
123 Chương 123: Bị ép 28/08/2016
124 Chương 124: Âm Dương 28/08/2016
125 Chương 125: Trước giờ 28/08/2016
126 Chương 126: Đại kết cục (1) 28/08/2016
127 Chương 127: Đại kết cục (2) 28/08/2016
128 Chương 128: Đại kết cục (3) 28/08/2016
129 Chương 129: Đại kết cục (4) 28/08/2016
130 Chương 130: Đại kết cục (5) 28/08/2016
131 Chương 131: Đại kết cục (6) 28/08/2016
132 Chương 132: Đại kết cục (7) 28/08/2016
133 Chương 133: Đại kết cục (8) – cuối 28/08/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...