Thông tin truyện

Ngày hôm qua... đã từng (My life)
Tác giả: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyện Voz
Từ Khóa:
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 14019

Ngày hôm qua... đã từng (My life)

Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua...đã từng" hay còn gọi là "My life"

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 My Life – Chương 01 31/05/2016
2 My Life – Chương 02 31/05/2016
3 My Life – Chương 03 31/05/2016
4 My Life – Chương 04 31/05/2016
5 My Life – Chương 05 31/05/2016
6 My Life – Chương 06 31/05/2016
7 My Life – Chương 07 31/05/2016
8 My Life – Chương 08 31/05/2016
9 My Life – Chương 09 31/05/2016
10 My Life – Chương 10 31/05/2016
11 My Life – Chương 11 31/05/2016
12 My Life – Chương 12 31/05/2016
13 My Life – Chương 13 31/05/2016
14 My Life – Chương 14 31/05/2016
15 My Life – Chương 15 31/05/2016
16 My Life – Chương 16 31/05/2016
17 My Life – Chương 17 31/05/2016
18 My Life – Chương 18 31/05/2016
19 My Life – Chương 19 31/05/2016
20 My Life – Chương 20 31/05/2016
21 My Life – Chương 21 31/05/2016
22 My Life – Chương 22 31/05/2016
23 My Life – Chương 23 31/05/2016
24 My Life – Chương 24 31/05/2016
25 My Life – Chương 25 31/05/2016
26 My Life – Chương 26 31/05/2016
27 My Life – Chương 27 31/05/2016
28 My Life – Chương 28 31/05/2016
29 My Life – Chương 29 31/05/2016
30 My Life – Chương 30 31/05/2016
31 My Life – Chương 31 31/05/2016
32 My Life – Chương 32 31/05/2016
33 My Life – Chương 33 31/05/2016
34 My Life – Chương 34 31/05/2016
35 My Life – Chương 35 31/05/2016
36 My Life – Chương 36 31/05/2016
37 My Life – Chương 37 31/05/2016
38 My Life – Chương 38 31/05/2016
39 My Life – Chương 39 31/05/2016
40 My Life – Chương 40 31/05/2016
41 My Life – Chương 41 31/05/2016
42 My Life – Chương 42 31/05/2016
43 My Life – Chương 43 31/05/2016
44 My Life – Chương 44 31/05/2016
45 My Life – Chương 45 31/05/2016
46 My Life – Chương 46 31/05/2016
47 My Life – Chương 47 31/05/2016
48 My Life – Chương 48 31/05/2016
49 My Life – Chương 49 31/05/2016
50 My Life – Chương 50 31/05/2016
51 My Life – Chương 51 31/05/2016
52 My Life – Chương 52 31/05/2016
53 My Life – Chương 53 31/05/2016
54 My Life – Chương 54 31/05/2016
55 My Life – Chương 55 31/05/2016
56 My Life – Chương 56 31/05/2016
57 My Life – Chương 57 31/05/2016
58 My Life – Chương 58 31/05/2016
59 My Life – Chương 59 31/05/2016
60 My Life – Chương 60 31/05/2016
61 Tháng 9 của My life 31/05/2016
62 Phần 2 – Chương 1 31/05/2016
63 Phần 2 – Chương 2 31/05/2016
64 Phần 2 – Chương 3 31/05/2016
65 Phần 2 – Chương 4 31/05/2016
66 Phần 2 – Chương 5 31/05/2016
67 Phần 2 – Chương 6 31/05/2016
68 Phần 2 – Chương 7 31/05/2016
69 Phần 2 – Chương 8 31/05/2016
70 Phần 2 – Chương 9 31/05/2016
71 Phần 2 – Chương 10 31/05/2016
72 Phần 2 – Chương 11 31/05/2016
73 Phần 2 – Chương 12 31/05/2016
74 Phần 2 – Chương 13 31/05/2016
75 Phần 2 – Chương 14 31/05/2016
76 Phần 2 – Chương 15 31/05/2016
77 Phần 2 – Chương 16 04/06/2016
78 Phần 2 – Chương 17 04/06/2016
79 Phần 2 – Chương 18 04/06/2016
80 Phần 2 – Chương 19 04/06/2016
81 Phần 2 – Chương 20 04/06/2016
82 Phần 2 – Chương 21 04/06/2016
83 Phần 2 – Chương 22 04/06/2016
84 Phần 2 – Chương 23 04/06/2016
85 Phần 2 – Chương 24 04/06/2016
86 Phần 2 – Chương 25 04/06/2016
87 Phần 2 – Chương 26 04/06/2016
88 Phần 2 – Chương 27 04/06/2016
89 Phần 2 – Chương 28 04/06/2016
90 Phần 2 – Chương 29 04/06/2016
91 Phần 2 – Chương 30 04/06/2016
92 Phần 2 – Chương 31 04/06/2016
93 Phần 2 – Chương 32 04/06/2016
94 Phần 2 – Chương 33 04/06/2016
95 Phần 2 – Chương 34 04/06/2016
96 Phần 2 – Chương 35 04/06/2016
97 Phần 2 – Chương 36 04/06/2016
98 Phần 2 – Chương 37 04/06/2016
99 Phần 2 – Chương 38 28/06/2016
100 Phần 2 – Chương 39 28/06/2016
101 Phần 2 – Chương 40 28/06/2016
102 Phần 2 – Chương 41 28/06/2016
103 Phần 2 – Chương 42 28/06/2016
104 Phần 2 – Chương 43 28/06/2016
105 Phần 2 – Chương 44 28/06/2016
106 Phần 2 – Chương 45 28/06/2016
107 Phần 2 – Chương 46 28/06/2016
108 Phần 2 – Chương 47 28/06/2016
109 Phần 2 – Chương 48 28/06/2016
110 Phần 2 – Chương 49 28/06/2016
111 Phần 2 – Chương 50 28/06/2016
112 Phần 2 – Chương 51 28/06/2016
113 Phần 2 – Chương 52 27/07/2016
114 Phần 2 – Chương 53 27/07/2016
115 Phần 2 – Chương 54 27/07/2016
116 Phần 2 – Chương 55 27/07/2016
117 Phần 2 – Chương 56 27/07/2016
118 Phần 2 – Chương 57 27/07/2016
119 Phần 2 – Chương 58 27/07/2016
120 Phần 2 – Chương 59 27/07/2016
121 Phần 2 – Chương 60 27/07/2016
122 Phần 2 – Chương 61 27/07/2016
123 Phần 2 – Chương 62 27/07/2016
124 Phần 2 – Chương 63 27/07/2016
125 Phần 2 – Chương 64 27/07/2016
126 Phần 2 – Chương 65 27/07/2016
127 Phần 2 – Chương 66 27/07/2016
128 Phần 2 – Chương 67 27/07/2016
129 Phần 2 – Chương 68 27/07/2016
130 Phần 2 – Chương 69 27/07/2016
131 Phần 2 – Chương 70 27/07/2016
132 Phần 2 – Chương 71 27/07/2016
133 Phần 2 – Chương 72 27/07/2016
134 Phần 2 – Chương 73 27/07/2016
135 Phần 2 – Chương 74 27/07/2016
136 Phần 2 – Chương 75 27/07/2016
137 Phần 2 – Chương 76 27/07/2016
138 Phần 2 – Chương 77 27/07/2016
139 Phần 2 – Chương 78 27/07/2016
140 Phần 2 – Chương 79 27/07/2016
141 Phần 2 – Chương 80 27/07/2016
142 Phần 2 – Chương 81 02/08/2016
143 Phần 2 – Chương 82 12/11/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...