Thông tin truyện

Lâu Đài Trên Cát
Tác giả: DiVangNhatNhoa
Thể loại: Truyện 18+
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 5862

Lâu Đài Trên Cát

Thể loại truyện dĩ nhiên có xxx, nhưng nó hơi khác thể loại xxx phổ biến mà các bạn hay đọc. Do xuất phát là chuyện có thực nên xen vào đó là các phương diện khác của xã hội như tình yêu, tình bạn, kinh doanh, những trăn trở, những góc khuất của những con người.... mình post thử chương 1, nếu các bạn ủng hộ thì mình post tiếp

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chương 1 – Dĩ vãng hiện về 02/06/2016
2 Chương 2 – Con đường ta đang đi 02/06/2016
3 Chương 3 02/06/2016
4 Chương 4 – Thách thức 02/06/2016
5 Chương 5 02/06/2016
6 Chương 6 02/06/2016
7 Chương 7 – Ranh giới 02/06/2016
8 Chương 8 02/06/2016
9 Chương 9 02/06/2016
10 Chương 10 – Tiếp Cận 02/06/2016
11 Chương 11 02/06/2016
12 Chương 12 02/06/2016
13 Chương 13 02/06/2016
14 Chương 14 – Phù du 02/06/2016
15 Chương 15 02/06/2016
16 Chương 16 02/06/2016
17 Chương 17 02/06/2016
18 Chương 18 03/06/2016
19 Chương 19 03/06/2016
20 Chương 20 03/06/2016
21 Chương 21 03/06/2016
22 Chương 22 03/06/2016
23 Chương 23 – Sập bẫy 03/06/2016
24 Chương 24 03/06/2016
25 Chương 25 03/06/2016
26 Chương 26 03/06/2016
27 Chương 27 03/06/2016
28 Chương 28 – Sóng gió 03/06/2016
29 Chương 29 03/06/2016
30 Chương 30 – Chốt qua sông 03/06/2016
31 Chương 31 03/06/2016
32 Chương 32 03/06/2016
33 Chương 33 – Khai cuộc 03/06/2016
34 Chương 34 03/06/2016
35 Chương 35 03/06/2016
36 Chương 36 03/06/2016
37 Chương 37 03/06/2016
38 Chương 38 03/06/2016
39 Chương 39 03/06/2016
40 Chương 40 03/06/2016
41 Chương 41 03/06/2016
42 Chương 42 – Trung cuộc 03/06/2016
43 Chương 43 03/06/2016
44 Chương 44 03/06/2016
45 Chương 45 03/06/2016
46 Chương 46 03/06/2016
47 Chương 47 03/06/2016
48 Chương 48 03/06/2016
49 Chương 49 03/06/2016
50 Chương 50 03/06/2016
51 Chương 51 03/06/2016
52 Chương 52 03/06/2016
53 Chương 53 03/06/2016
54 Chương 54 03/06/2016
55 Chương 55 03/06/2016
56 Chương 56 03/06/2016
57 Chương 57 03/06/2016
58 Chương 58 03/06/2016
59 Chương 59 03/06/2016
60 Chương 60 03/06/2016
61 Chương 61 03/06/2016
62 Chương 62 03/06/2016
63 Chương 63 03/06/2016
64 Chương 64 16/06/2016
65 Chương 65 16/06/2016
66 Chương 66 16/06/2016
67 Chương 67 16/06/2016
68 Chương 68 16/06/2016
69 Chương 69 16/06/2016
70 Chương 70 16/06/2016
71 Chương 70 16/06/2016
72 Chương 71 16/06/2016
73 Chương 72 16/06/2016
74 Chương 73 16/06/2016
75 Chương 74 16/06/2016
76 Chương 75 16/06/2016
77 Chương 76 16/06/2016
78 Chương 77 16/06/2016
79 Chương 78 16/06/2016
80 CHương 79 16/06/2016
81 Chương 80 16/06/2016
82 Chương 81 16/06/2016
83 Chương 82 16/06/2016
84 Chương 83 16/06/2016
85 Chương 84 16/06/2016
86 Chương 85 16/06/2016
87 Chương 86 16/06/2016
88 Chương 87 28/06/2016
89 Chương 88 28/06/2016
90 Chương 89 28/06/2016
91 Chương 90 28/06/2016
92 Chương 91 28/06/2016
93 Chương 92 28/06/2016
94 Chương 93 05/08/2016
95 Chương 94 05/08/2016
96 Chương 95 05/08/2016
97 Chương 96 05/08/2016
98 Chương 97 05/08/2016
99 Chương 98 05/08/2016
100 Chương 99 05/08/2016
101 Chương 100 05/08/2016
102 Chương 101 05/08/2016
103 Chương 102 05/08/2016
104 Chương 103 05/08/2016
105 Chương 104 05/08/2016
106 Chương 105 19/09/2016
107 Chương 106 19/09/2016
108 Chương 107 19/09/2016
109 Chương 108 19/09/2016
110 Chương 109 19/09/2016
111 Chương 110 19/09/2016
112 Chương 111 19/09/2016
113 Chương 112 19/09/2016
114 Chương 113 19/09/2016
115 Chương 114 19/09/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...