Kìm hãm dục vọng

Khống Chế Dục – Chương 58Phiên ngoại 1: Cuộc sống sau khi kết hôn


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.