Thông tin truyện

Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn
Tác giả: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyện Voz
Từ Khóa: Truyện Buồn
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 1003

Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn

Tác giả: TinFeeling Tui đáp đầu nó cái bốp rồi phóng ra đạp xe về. Sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin mà hè chỉ biết game game và game nhiều lúc tui cũng thấy mình bất tài. Chả là tui rớt trường FPT trên thủ đô, thế là nguyện vọng 2 được về quê ở với ông u bà u vừa học, nói chung gần nhà cũng tốt. Uỳnh - đệt cụ trời sập cmn à. Tui hoàng hồn, hóa ra là đụng xe. Tui định đi luôn vì tui không ham hố gì ba cái bu đông địt thúi này nhưng hôm nay là ngoại lệ. 1 con nhỏ chạy Elizabet đỏ trông cũng xinh nếu không muốn nói là "Wow, you so beautyful. I want fucking with..." trở về với thực tại, con nhỏ tội nghiệp đụng phải 3 con đầu gấu tống trên 1 chiếc novou 5.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 01 04/06/2016
2 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 02 04/06/2016
3 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 03 04/06/2016
4 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 04 04/06/2016
5 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 05 04/06/2016
6 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 06 04/06/2016
7 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 07 04/06/2016
8 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 08 04/06/2016
9 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 09 04/06/2016
10 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 10 04/06/2016
11 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 11 04/06/2016
12 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 12 04/06/2016
13 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 13 04/06/2016
14 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 14 04/06/2016
15 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 15 04/06/2016
16 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 16 04/06/2016
17 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 17 04/06/2016
18 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 18 04/06/2016
19 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 19 04/06/2016
20 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 20 04/06/2016
21 Cứu Gái Đụng Xe Và Câu Chuyện Tình Buồn – Chương 21 04/06/2016
22 Chương 22 04/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...