Thông tin truyện

Cô gái Đồ Long
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Từ Khóa:
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 10174

Cô gái Đồ Long

Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy nhữ tranh phong ... Những câu này nói về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Hai thứ khí giới này ẩn chứa một bí mật kinh người, người có nó có thể "hiệu lệnh thiên hạ". Người cần đao để trả thù, người lại cần để giương danh với thế nhân, người lại cần chỉ để được cả thiên hạ ... Tất cả mọi người, từ tăng nhân Thiếu Lâm đến những chưởng môn nhân các đại phái, những người đại diện cho chính đạo và dĩ nhiên cả giới hắc đạo nữa đều vì cái danh vọng mà ra sức tranh đoạt đôi bảo đao và bửu kiếm . Tất cả đều rơi vào vòng tranh đoạt cá nhân mà quên cái thù chung của nước nhà, quên cái nhục mất nước trước quân Mông Cổ ... Bộ truyện này của Kim Dung được đánh giá khá cao vì tuy cốt truyện là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm nhưng thực tế lại được mô tả gián tiếp qua nhiều nhân vật với những tình tiết hấp dẫn ... Bên cạnh đó còn được lồng theo vào bối cảnh lịch sử, sự chuyển hoá từ triều đại Nguyên sang triều đại Minh, cũng như nguồn gốc của triều đại Minh ...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Cô Gái Đồ Long – Chương 01 18/06/2016
2 Cô Gái Đồ Long – Chương 02 18/06/2016
3 Cô Gái Đồ Long – Chương 03 18/06/2016
4 Cô Gái Đồ Long – Chương 04 18/06/2016
5 Cô Gái Đồ Long – Chương 05 18/06/2016
6 Cô Gái Đồ Long – Chương 06 18/06/2016
7 Cô Gái Đồ Long – Chương 07 18/06/2016
8 Cô Gái Đồ Long – Chương 08 18/06/2016
9 Cô Gái Đồ Long – Chương 09 18/06/2016
10 Cô Gái Đồ Long – Chương 10 18/06/2016
11 Cô Gái Đồ Long – Chương 11 18/06/2016
12 Cô Gái Đồ Long – Chương 12 18/06/2016
13 Cô Gái Đồ Long – Chương 13 18/06/2016
14 Cô Gái Đồ Long – Chương 14 18/06/2016
15 Cô Gái Đồ Long – Chương 15 18/06/2016
16 Cô Gái Đồ Long – Chương 16 18/06/2016
17 Cô Gái Đồ Long – Chương 17 18/06/2016
18 Cô Gái Đồ Long – Chương 18 18/06/2016
19 Cô Gái Đồ Long – Chương 19 18/06/2016
20 Cô Gái Đồ Long – Chương 20 18/06/2016
21 Cô Gái Đồ Long – Chương 21 18/06/2016
22 Cô Gái Đồ Long – Chương 22 18/06/2016
23 Cô Gái Đồ Long – Chương 23 18/06/2016
24 Cô Gái Đồ Long – Chương 24 18/06/2016
25 Cô Gái Đồ Long – Chương 25 18/06/2016
26 Cô Gái Đồ Long – Chương 26 18/06/2016
27 Cô Gái Đồ Long – Chương 27 18/06/2016
28 Cô Gái Đồ Long – Chương 28 18/06/2016
29 Cô Gái Đồ Long – Chương 29 18/06/2016
30 Cô Gái Đồ Long – Chương 30 18/06/2016
31 Cô Gái Đồ Long – Chương 31 18/06/2016
32 Cô Gái Đồ Long – Chương 32 18/06/2016
33 Cô Gái Đồ Long – Chương 33 18/06/2016
34 Cô Gái Đồ Long – Chương 34 18/06/2016
35 Cô Gái Đồ Long – Chương 35 18/06/2016
36 Cô Gái Đồ Long – Chương 36 18/06/2016
37 Cô Gái Đồ Long – Chương 37 18/06/2016
38 Cô Gái Đồ Long – Chương 38 18/06/2016
39 Cô Gái Đồ Long – Chương 39 18/06/2016
40 Cô Gái Đồ Long – Chương 40 18/06/2016
41 Cô Gái Đồ Long – Chương 41 18/06/2016
42 Cô Gái Đồ Long – Chương 42 18/06/2016
43 Cô Gái Đồ Long – Chương 43 18/06/2016
44 Cô Gái Đồ Long – Chương 44 18/06/2016
45 Cô Gái Đồ Long – Chương 45 18/06/2016
46 Cô Gái Đồ Long – Chương 46 18/06/2016
47 Cô Gái Đồ Long – Chương 47 18/06/2016
48 Cô Gái Đồ Long – Chương 48 18/06/2016
49 Cô Gái Đồ Long – Chương 49 18/06/2016
50 Cô Gái Đồ Long – Chương 50 18/06/2016
51 Cô Gái Đồ Long – Chương 51 18/06/2016
52 Cô Gái Đồ Long – Chương 52 18/06/2016
53 Cô Gái Đồ Long – Chương 53 18/06/2016
54 Cô Gái Đồ Long – Chương 54 18/06/2016
55 Cô Gái Đồ Long – Chương 55 18/06/2016
56 Cô Gái Đồ Long – Chương 56 18/06/2016
57 Cô Gái Đồ Long – Chương 57 18/06/2016
58 Cô Gái Đồ Long – Chương 58 18/06/2016
59 Cô Gái Đồ Long – Chương 59 18/06/2016
60 Cô Gái Đồ Long – Chương 60 18/06/2016
61 Cô Gái Đồ Long – Chương 61 18/06/2016
62 Cô Gái Đồ Long – Chương 62 18/06/2016
63 Cô Gái Đồ Long – Chương 63 18/06/2016
64 Cô Gái Đồ Long – Chương 64 18/06/2016
65 Cô Gái Đồ Long – Chương 65 18/06/2016
66 Cô Gái Đồ Long – Chương 66 18/06/2016
67 Cô Gái Đồ Long – Chương 67 18/06/2016
68 Cô Gái Đồ Long – Chương 68 18/06/2016
69 Cô Gái Đồ Long – Chương 69 18/06/2016
70 Cô Gái Đồ Long – Chương 70 18/06/2016
71 Cô Gái Đồ Long – Chương 71 18/06/2016
72 Cô Gái Đồ Long – Chương 72 18/06/2016
73 Cô Gái Đồ Long – Chương 73 18/06/2016
74 Cô Gái Đồ Long – Chương 74 18/06/2016
75 Cô Gái Đồ Long – Chương 75 18/06/2016
76 Cô Gái Đồ Long – Chương 76 18/06/2016
77 Cô Gái Đồ Long – Chương 77 18/06/2016
78 Cô Gái Đồ Long – Chương 78 18/06/2016
79 Cô Gái Đồ Long – Chương 79 18/06/2016
80 Cô Gái Đồ Long – Chương 80 18/06/2016
81 Cô Gái Đồ Long – Chương 81 18/06/2016
82 Cô Gái Đồ Long – Chương 82 18/06/2016
83 Cô Gái Đồ Long – Chương 83 18/06/2016
84 Cô Gái Đồ Long – Chương 84 18/06/2016
85 Cô Gái Đồ Long – Chương 85 18/06/2016
86 Cô Gái Đồ Long – Chương 86 18/06/2016
87 Cô Gái Đồ Long – Chương 87 18/06/2016
88 Cô Gái Đồ Long – Chương 88 18/06/2016
89 Cô Gái Đồ Long – Chương 89 18/06/2016
90 Cô Gái Đồ Long – Chương 90 18/06/2016
91 Cô Gái Đồ Long – Chương 91 18/06/2016
92 Cô Gái Đồ Long – Chương 92 18/06/2016
93 Cô Gái Đồ Long – Chương 93 18/06/2016
94 Cô Gái Đồ Long – Chương 94 18/06/2016
95 Cô Gái Đồ Long – Chương 95 18/06/2016
96 Cô Gái Đồ Long – Chương 96 18/06/2016
97 Cô Gái Đồ Long – Chương 97 18/06/2016
98 Cô Gái Đồ Long – Chương 98 18/06/2016
99 Cô Gái Đồ Long – Chương 99 18/06/2016
100 Cô Gái Đồ Long – Chương 100 18/06/2016
101 Cô Gái Đồ Long – Chương 101 18/06/2016
102 Chương 102 (Full) 18/06/2016

Bình luận

Bình Luận
Widget is loading comments...